GÜNCEL

Harran Üniversitesi personel alımı yapacak!

Harran Üniversitesi, boş kadrolarına personel alımı yapacak.

Harran Üniversitesi’nin akademik personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.

İlana göre, Harran Üniversitesi, 62 akademik personel alacak. Bugünden itibaren alım için başlayacak başvurular, 9 Ağustos’ta sona erecek.

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır.)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
5) Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)
6) Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet
üzerinden alınacak karekodlu belge)
7) Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS veya eşdeğerliliği
ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi)
8) ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı
tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
9) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti veya e-Devlet
üzerinden alınan karekodlu çıktısı
10) Lisans transkripti (Noter veya ilgili kurum onaylı)
11) Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesinin e-Devlet üzerinden alınan karekodlu
çıktısı
12) Tezli yüksek lisans belgesinin noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan
karekodlu çıktısı
13) Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının
Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge
14) İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış
olanlar verecektir.)
15) Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan
yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)

 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime
yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır.
2) Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılmalıdır. İnternet aracılığıyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. İlan süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik veya
okunamayan belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvuruların
son başvuru tarihine kadar ilgili birimin kaydına girmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacak ve başvuru evrakları ilgili birimin kaydına girdikten sonra iade
edilmeyecektir.
3) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise
iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgililer hakkında yasal işlemler
yapılacaktır.
4) Onaylı istenen belgelerin noterden veya evrakın alındığı ilgili resmi kurumlarca “Aslı
Gibidir” yapılarak ıslak imza ile onaylanması gerekmektedir. Onaylı istenen belgelerden birinin
onaysız olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
5)Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6) Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları
Üniversitemizin www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
7) Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.

 SINAV TAKVİMİ

1)İlk Başvuru Tarihi : 26 Temmuz 2021
2)Son Başvuru Tarihi : 09 Ağustos 2021
3)Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 16 Ağustos 2021
4)Giriş Sınavı Tarihi : 19 Ağustos 2021
5)Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 23 Ağustos 2021
6)Başvuru Adresi : Kadronun açıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.
7)Sonuçların ilan adresi : www.harran.edu.tr

İlanın detayları için tıklayın.

TV Urfa

LEAVE A RESPONSE